Školné od roku 2020/2021

Stipendijní program

prospěchové stipendium

  • při prospěchu do průměru 1,5 bude na další pololetí vypočítána sleva na školném 50 %

sourozenecké stipendium

  • 2. sourozenec má školné zdarma, neplacení školného se vztahuje vždy na nižší částku školného v případě studia rozdílných oborů
Žákovi, který chodí na obědy, se ke školnému připočítá 600 Kč/ pololetí za režijní  náklady školní jídelny.

Hotelnictví, Veřejnosprávní činnost

 1. pololetí2. pololetí
1. ročník8.750 Kč 8.750 Kč
2. ročník8.750 Kč 8.750 Kč
3. ročník8.750 Kč 8.750 Kč
4. ročník8.750 Kč 8.750 Kč

Kuchař - číšník, Cukrář

 1. pololetí2. pololetí
1. ročník0 Kč0 Kč
2. ročník1.500 Kč 1.500 Kč
3. ročník2.000 Kč2.000 Kč

Podnikání - denní studium

 1. pololetí2. pololetí
1. ročník6.000 Kč 6.000 Kč
2. ročník6.000 Kč 6.000 Kč

Podnikání - kombinované studium

 1. pololetí2. pololetí
1. ročník7.000 Kč 7.000 Kč
2. ročník7.000 Kč 7.000 Kč
3. ročník7.000 Kč 7.000 Kč

Veřejnosprávní činnost - kombinované studium

 1. pololetí2. pololetí
1. ročník7.000 Kč 7.000 Kč
2. ročník7.000 Kč 7.000 Kč
3. ročník7.000 Kč 7.000 Kč
4. ročník7.000 Kč 7.000 Kč