Z exkurze na Katastrální úřad pro Pardubický kraj

Jednou z možností uplatnění absolventa naší školy je oblast státní správy. I kvůli tomu v pondělí 21. 10. 2019 žáci prvního a druhého ročníku naší školy navštívili Katastrální úřad pro Pardubický kraj. Během úvodního povídání se žáci dozvěděli zajímavé informace o historii zapisování nemovitostí, struktuře katastrálních úřadů v ČR a nahlíželi do elektronického katastru nemovitostí. Poté si prohlédli místnost spisové služby, kam se ukládají sbírky listin, a nakonec je čekal prostor, ve kterém jsou uloženy ručně psané pozemkové knihy a katastrální mapy obcí našeho regionu.