Úspěšná tečka za maturitami 2020

Letošní maturanti to neměli lehké. Museli urychleně opustit školu v polovině března kvůli vyhlášení nouzového stavu. Nemohli jsme jim naposledy zazvonit na cestu před odchodem na svatý týden. Se svými pedagogy se připravovali ve finále na maturitní zkoušku na dálku. Přesto mnozí předvedli excelentní výkony jak v písemné, tak ústní části maturitní zkoušky.

Všichni z nich asi mají v živé paměti okamžik, kdy poprvé vstoupili do budovy školy s očekáváním, co je na nové škole čeká. V té době byla maturita v nedohlednu. A dnes jsou čerstvými absolventy, kteří úspěšně zakončili poslední rok svého studia. Nyní si asi uvědomují, že studium uteklo jako voda a otvírá se před nimi další pokračování jejich životní cesty. Od dnešního dne budou na svou střední školu už jen vzpomínat, na všechny úspěchy i nezdary, na společné průšvihy, zklamání i naděje, na učitele, kteří jim někdy připadali až moc nároční. Jejich pedagogové i zástupci vedení školy budou rádi, když na školu zavzpomínají v dobrém a když se na ni i po absolvování studia budou rádi i v dalších letech vracet.

Všem úspěšným absolventům blahopřejeme ke složení zkoušky z dospělosti a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu, dobré uplatnění v praxi a šťastný osobní život.

Ať do dalšího úseku svého života vstoupíte tou správnou nohou a ať vám touha po dalším vzdělávání a hledání nových možností zůstane i nadále.