Úspěch naší žákyně na semináři aktuálního ročníku vzdělávacího projektu „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky”

V pondělí 14. 10. 2019 se několik našich žáků oboru Veřejnosprávní činnost zúčastnilo celodenního regionálního semináře Rozhoduj o Evropě – Staň se tvůrcem evropské politiky. Simulovali společně s dalšími studenty středních škol jednání Evropského parlamentu a Rady EU.

Studentka Karolína, žákyně 2. ročníku naší školy, obsadila 2. místo v simulaci jednání Evropského parlamentu.

Názor na tuto aktivitu Karolína shrnula takto:

„Byla to pro mě dobrá zkušenost, vyzkoušela jsem si, jak to na takových zasedáních chodí a jak si obhájit svůj názor před ostatními.“