Studenti naší školy oceněni za skvělé studijní výsledky

Tradicí na naší škole je pravidelné pololetní oceňování nejlepších žáků. A nejinak tomu bylo i letos.

V úterý 4. 2. 2020 bylo v prostoru před ředitelnou živo. Na společném shromáždění všech žáků školy předávala ředitelka školy Ing. Radmila Kozohorská  diplomy i věcné dary 10 vítězům jazykových soutěží a vyhlásila rekordní počet žáků, kteří od zřizovatele školy obdrží prospěchové stipendium. V tomto pololetí je to totiž 22 nadaných žáků s prospěchovým průměrem do 1,5, kterým bude vypočítána 50% sleva na školném.

Všem oceněným gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů. Zasloužíte si naše uznání.