Získání dílčí kvalifikace – Příprava teplých pokrmů 65-001-H

.Název projektu:               Získání dílčí kvalifikace – Příprava teplých pokrmů 65-001-H

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.13/02.0011

Název prioritní osy:            Další vzdělávání

Název oblasti podpory:      Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Realizátor projektu:           Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice, s. r. o.

Doba realizace projektu:  1. 1. 2011 - 31. 12. 2012

Popis projektu:

V rámci projektu vznikly výukové materiály pro program dalšího vzdělávání Příprava teplých pokrmů 65-001-H. Tyto materiály byly pilotně ověřeny formou prezenčního a distančního studia.

Cílovou skupinou byli účastníci dalšího vzdělávání, osoby s ukončeným minimálně základním vzděláním, osoby, které dosáhly určitého stupně vzdělání a vstoupily na trh práce, osoby vedené v evidenci na úřadu práce, osoby ve věku 16-64 let.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

V roce 2011 probíhala aktivita projektu číslo 1, v rámci které byly tvořeny výukové materiály k dílčí kvalifikaci Příprava teplých pokrmů 65-001-H. Bylo nakoupeno technické vybavení pro pilotní ověřování výukových materiálů, a to jak pro praktickou výuku, tak pro výuku teoretickou.

Od ledna 2012 probíhala ve škole 2. aktivita projektu – pilotní ověření výukových materiálů na dílčí kvalifikaci Příprava teplých pokrmů 65-001-H dle předem stanoveného harmonogramu.

Pilotního ověření se účastnilo 8 žen a 2 muži, celkem tedy 10 osob.

Udržitelnost projektu

V rámci udržitelnosti projektu Získání dílčí kvalifikace - Příprava teplých pokrmů 65-001-H byly v období od 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013 inovovány výukové materiály. V monitorovacím období od 1. 1. 2014 - 31. 12. 2014 byl uskutečněn kurz Příprava teplých pokrmů, který zdárně absolvovalo 10 účastníků.

 

V období od 1. 9. 2016 do 30. 4. 2017 se ve škole uskutečnil v rámci udržitelnosti projektu další kurz "Získání dílčí kvalifikace -- Příprava teplých pokrmů 65-001-H". Kurz  v rozsahu 100 hodin uspěšně absolvovalo 10 osob. Všichni účastníci získali osvědčení, které jim bylo předáno 9. května 2017.

Napište nám

Kontaktní informace

Telefon:702 024 213, 466 412 240
Email: sekretariat@labskaskola.cz
Website: labskaskola.cz

U Josefa 118,
530 09
Pardubice

Rychlé odkazy