Profesní rozvoj pedagogů II

 

Název projektu:                                            Profesní rozvoj pedagogů II

 

Název operačního programu:                     Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání

 

Číslo projektu:                                             CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0012313

 

Doba realizace:                                            24 měsíců

 

Datum zahájení fyzické realizace:             1. 3. 2019

 

Datum ukončení fyzické realizace:           28. 2. 2021

 

Výše finanční podpory (celkové způsobilé výdaje projektu): Kč 967.000,-

 

 

 

Realizované aktivity:

 

 

 

2.III/5               Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ

 

2.III/6               Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ

 

2.III/7               Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

 

                                    c) cizí jazyky

                                    f)  výchova k podnikání

                                    i)  polytechnické vzdělávání

 

2.III/9               Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ

 

2.III/12             CLIL ve výuce v SŠ

 

2.III/15             Zapojení odborníka z praxe

 

2.III/16             Stáže pedagogů u zaměstnavatelů

 

2.III/18             Využití ICT ve vzdělávání v SŠ

 

2.III/21             Projektový den ve škole

 

2.III/22             Projektový den mimo školu

 

2.III/23             Komunitně osvětová setkání

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

 

Napište nám

Kontaktní informace

Telefon:702 024 213, 466 412 240
Email: sekretariat@labskaskola.cz
Website: labskaskola.cz

U Josefa 118,
530 09
Pardubice

Rychlé odkazy