Profesní rozvoj pedagogů

 

      Název projektu:                            Profesní rozvoj pedagogů

     Název operačního programu:      Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

     Číslo projektu:                              CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005243

     Doba realizace:                             24 měsíců

     Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 2. 2017

     Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 1. 2019

     Výše finanční podpory (celkové způsobilé výdaje projektu): Kč 645 724,-

 

     Realizované klíčové aktivity:

 

     III/1.5   Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ

     III/1.6   Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ

     III/2.1   Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

     III/2.2   Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin

     III/2.8   Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)

     III/2.11 CLIL ve výuce na SŠ

     III/2.13 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ

 

     Projekt Profesní rozvoj pedagogů je spolufinancován Evropskou unií.

Napište nám

Kontaktní informace

Telefon:702 024 213, 466 412 240
Email: sekretariat@labskaskola.cz
Website: labskaskola.cz

U Josefa 118,
530 09
Pardubice

Rychlé odkazy