Výsledky přijímacího řízení

 

6. kolo 

 

 

Podnikání 64-41-L/51

Kuchař - číšník 65-51-H/01             

⇒ Seznam přijatých uchazečů ⇒ Seznam přijatých uchazečů
⇒ Pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení ⇒ Pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení
⇒ Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče ⇒ Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče

 

 

5. kolo 

 

 

Kuchař - číšník 65-51-H/01

Cukrář 29-54-H/01             

⇒ Seznam přijatých uchazečů ⇒ Seznam přijatých uchazečů
⇒ Pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení ⇒ Pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení
⇒ Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče ⇒ Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče

 

 

Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01  kombinovaná forma

⇒ Seznam přijatých uchazečů
⇒ Pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení
⇒ Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče

 

 

4. kolo 

 

Podnikání 64-41-L/51   kombinovaná forma

Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01  kombinovaná forma

⇒ Seznam přijatých uchazečů ⇒ Seznam přijatých uchazečů
⇒ Pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení ⇒ Pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení
⇒ Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče ⇒ Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče

 

3. kolo 

 

Podnikání 64-41-L/51   

Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01  

⇒ Seznam přijatých uchazečů ⇒ Seznam přijatých uchazečů
⇒ Pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení ⇒ Pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení
⇒ Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče ⇒ Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče

 

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60g odst. 7 školského zákona v platném znění

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

 

Kuchař - číšník 65-51-H/01

Cukrář 29-54-H/01             

⇒ Seznam přijatých uchazečů ⇒ Seznam přijatých uchazečů
⇒ Pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení ⇒ Pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení
⇒ Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče ⇒ Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60g odst. 7 školského zákona v platném znění

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01   kombinovaná forma        

⇒ Seznam přijatých uchazečů
⇒ Pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení
⇒ Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče

 

2. kolo 

 

Hotelnictví 65-42-M/01

Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01   

⇒ Seznam přijatých uchazečů ⇒ Seznam přijatých uchazečů
⇒ Pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení ⇒ Pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení
⇒ Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče ⇒ Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče

 


Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60g odst. 7 školského zákona v platném znění

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole

Podnikání 64-41-L51   denní forma         

⇒ Seznam přijatých uchazečů
⇒ Pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení
⇒ Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče

 

 

Podnikání 64-41-L/51   kombinovaná forma 

Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01   kombinovaná forma

⇒ Seznam přijatých uchazečů ⇒ Seznam přijatých uchazečů
⇒ Pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení ⇒ Pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení
⇒ Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče ⇒ Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče

 

 

 

Kuchař - číšník 65-51-H/01

Cukrář 29-54-H/01             

⇒ Seznam přijatých uchazečů ⇒ Seznam přijatých uchazečů
⇒ Pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení ⇒ Pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení
⇒ Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče ⇒ Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60g odst. 7 školského zákona v platném znění

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.


1. kolo 

 

Hotelnictví 65-42-M/01

Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01   

⇒ Seznam přijatých uchazečů ⇒ Seznam přijatých uchazečů
⇒ Pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení ⇒ Pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení
⇒ Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče ⇒ Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče

 

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60g odst. 7 školského zákona v platném znění

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

 

Podnikání 64-41-L51   denní forma         

⇒ Seznam přijatých uchazečů
⇒ Pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení
⇒ Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče

 

Podnikání 64-41-L51   kombinovaná forma 

Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01   kombinovaná forma

⇒ Seznam přijatých uchazečů ⇒ Seznam přijatých uchazečů
⇒ Pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení ⇒ Pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení
⇒ Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče ⇒ Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče

 

 

Kuchař - číšník 65-51-H/01

Cukrář 29-54-H/01             

⇒ Seznam přijatých uchazečů ⇒ Seznam přijatých uchazečů
⇒ Pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení ⇒ Pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení
⇒ Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče ⇒ Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60g odst. 7 školského zákona v platném znění

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Napište nám

Kontaktní informace

Telefon:702 024 213, 466 412 240
Email: sekretariat@labskaskola.cz
Website: labskaskola.cz

U Josefa 118,
530 09
Pardubice

Rychlé odkazy