Přijímací řízení pro žáky do 1. ročníků ve školním roce 2020/2021

Poučení o zápisovém lístku – změna podle § 19 Zákona č. 135/2020 – zápisový lístek odevzdávejte ve lhůtě 5 pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů maturitních oborů, a s tím, že uchazeč může uplatnit ZL opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.

Přijímáme přihlášky do 3. kola přijímacího řízení:

  • do oboru vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví, denní formy vzdělávání
  • do  oboru vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, denní formy vzdělávání
  • do  oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař- číšník, denní formy vzdělávání
  • do  oboru vzdělání 29-54-H/01 Cukrář, denní formy vzdělávání
  • do  oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání, denní i kombinované formy vzdělávání.

Cukrář 29-54-H/01

⇒ Seznam a pořadí uchazečů

Kuchař-číšník 65-51-H/01

⇒ Seznam a pořadí uchazečů

Podnikání denní forma 64-41-L/51

⇒ Seznam a pořadí uchazečů

Podnikání kombinovaná forma 64-41-L/51

⇒ Seznam a pořadí uchazečů

Hotelnictví 65-42-M/01

⇒ Seznam a pořadí uchazečů

 

Veřejnosprávní činnost kombinovaná forma 68-43M/01

⇒ Seznam a pořadí uchazečů

 

Veřejnosprávní činnost denní forma 68-43M/01

⇒ Seznam a pořadí uchazečů

Cukrář 29-54-H/01

⇒ Seznam a pořadí uchazečů

Kuchař-číšník 65-51-H/01

⇒ Seznam a pořadí uchazečů

Podnikání denní forma 64-41-L/51

⇒ Seznam a pořadí uchazečů

Podnikání kombinovaná forma 64-41-L/51

⇒ Seznam a pořadí uchazečů

Hotelnictví 65-42-M/01

⇒ Seznam a pořadí uchazečů

 

Veřejnosprávní činnost denní forma 68-43M/01

⇒ Seznam a pořadí uchazečů