Přijímací řízení pro žáky do 1. ročníků ve školním roce 2020/2021

Přihlášky do 1. ročníku přijímáme:

  • do oboru vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví, denní formy vzdělávání
  • do  oboru vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, denní nebo kombinované formy vzdělávání
  • do  oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař- číšník, denní formy vzdělávání
  • do  oboru vzdělání 29-54-H/01 Cukrář, denní formy vzdělávání
  • do  oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání, denní nebo kombinované formy vzdělávání.