Přijímací řízení pro žáky do 1. ročníků ve školním roce 2020/2021

Dle rozhodnutí MŠMT se přijímací řízení na střední školy odkládá. 

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021  proběhne 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve školách.

Až bude znám přesný termín, budete o něm a dalších informacích včetně registračního čísla informováni doporučeným dopisem do vlastních rukou zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče.

Přihlášky do 1. ročníku přijímáme:

  • do oboru vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví, denní formy vzdělávání
  • do  oboru vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, denní nebo kombinované formy vzdělávání
  • do  oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař- číšník, denní formy vzdělávání
  • do  oboru vzdělání 29-54-H/01 Cukrář, denní formy vzdělávání
  • do  oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání, denní nebo kombinované formy vzdělávání.