Přijímací řízení

Přijímací řízení pro žáky do 1. ročníků ve školním roce 2019/2020

Přihláška na SŠ- denní forma      Přihláška na SŠ - kombinovaná forma                 Přihláška na SŠ - nástavbové studium

Přijímáme přihlášky do 3. kola přijímacího řízení,

které se koná 31. 5. 2019.

Přihlášky do 1. ročníku přijímáme:

do oboru vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví, denní formy vzdělávání

do  oboru vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, denní nebo kombinované formy vzdělávání

do  oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař- číšník, denní formy vzdělávání

do  oboru vzdělání 29-54-H/01 Cukrář, denní formy vzdělávání

do  oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání, denní nebo kombinované formy vzdělávání.

 

Labská SOŠ a SOU Pardubice, s. r. o., stanovuje následující maximální počty přijímaných žáků pro školní rok 2019/2020 do prvního ročníku

65-42-M/01 Hotelnictví, čtyřletý maturitní obor, denní forma                                        30

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, čtyřletý maturitní obor, denní forma                      30 

                                                                                  kombinovaná forma               20

65-51-H/01 Kuchař- číšník, tříletý učební obor, denní forma                                         60

29-54-H/01 Cukrář, tříletý učební obor, denní forma                                                    26

64-41-L/51 Podnikání, dvouletý nástavbový obor, denní froma                                      30

64-41-L/51 Podnikání, tříletý nástavbový obor, kombinovaná forma                               20

 

Ing. Radmila Kozohorská, ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napište nám

Kontaktní informace

Telefon:702 024 213, 466 412 240
Email: sekretariat@labskaskola.cz
Website: labskaskola.cz

U Josefa 118,
530 09
Pardubice

Rychlé odkazy