Hotelnictví, cestovní ruch, lázeňství a výživové poradenství

Charakteristika vzdělávacího programu
Hotelnictví a cestovní ruch
Délka studia: 4 roky

Uplatnění absolventů:

 • Manažerské funkce:
  • hotelový management,
  • cestovní ruch,
  • bankovní sektor,
  • marketingové oddělení,
  • ekonomický sektor,
  • pracovník provozní činnosti podniku v jakémkoliv zaměření.

Obor Hotelnictví a cestovní ruch je koncipován tak, aby byli studenti schopni propojit si vyučovanou teorii s praxí. Dalo by se říct, že výuka probíhá dvojím způsobem. První aplikovaný způsob je výuka ve škole, teoretické znalosti jednak ze základního učiva, které je pro všechny střední školy stejné, a navíc učivo týkající se přímo oboru, jako přidaná hodnota k minimu, které musí středoškolský žák znát. V prvním a druhém ročníku mají studenti více praktických odborných předmětů. Pravidelně se účastní odborných soutěží, cateringových akcí a běžného provozu na různých pracovištích, aby získali potřebné odborné dovednosti. Třetí a čtvrtý ročník studenty připravuje na činnost manažera, učí je chápat nabyté zkušenosti z praxe z pohledu řídícího pracovníka a samostatného podnikatele. Mají odborné praxe v cestovních agenturách a kancelářích, na recepcích  a na provozních pozicích ubytovacích zařízení, apod.

 • Samostatné podnikání
  • provoz podniku,
  • ekonomická stránka podnikání,
  • marketingová stránka podnikání,
  • účetnictví,
  • obchodní činnost,
  • právní stránka podnikání.

Výuka pro budoucí podnikatele je pro nás důležitá. Malé a střední podniky jsou páteří naší ekonomiky. Studenti v průběhu studia vypracují vlastní podnikatelský projekt, který bude mít všechny náležitosti projektu. Na základě tohoto podnikatelského plánu by měl být žák schopen skutečně daný projekt (vlastní podnik) zrealizovat. Díky tomu vnímá všechny důležité aspekty podnikání v širších souvislostech, což se velmi dobře uplatní i v budoucím zaměstnání.

Ve škole:

Při výuce ve škole se snažíme danou látku přiblížit studentům  na praktických příkladech, které studenti znají nejen z odborné praxe. Tento postup vede k lepšímu pochopení dané látky, jedná se o běžné procesy okolo nás, se kterými se studenti denně setkávají.

Na odborné praxi:

Studenti se od prvního ročníku učí odborné předměty (teorie obsluhy a teorie přípravy pokrmů) v naší zkušební restauraci a zkušební gastro učebně. Dále se snažíme studenty co nejvíce zapojit do běžného provozu na cateringových akcích, kde si zkouší uplatnit nabyté vědomosti z teoretické výuky. Tento proces je zcela odlišný od klasické výuky, protože se jedná o hodiny vyučované v běžné praxi takové, jaká doopravdy je. Tyto zkušenosti jsou v budoucnu pro studenty důležité.

Napište nám

Kontaktní informace

Telefon:702 024 213, 466 412 240
Email: sekretariat@labskaskola.cz
Website: labskaskola.cz

U Josefa 118,
530 09
Pardubice

Rychlé odkazy