Cukrář

Charakteristika vzdělávacího programu Cukrář

Délka studia 3 roky                                                                             

Absolventi získají střední vzdělání s výučním listem. Tříleté denní studium je ukončeno závěrečnou zkouškou. Studenti ovládají teoreticky i prakticky technologické postupy výroby. Mají také jasnou představu o chodu podniků, jako je cukrárna nebo kavárna. Škola je vybavena moderní cukrářskou výrobnou, gastronomickou učebnou, restaurací, školní jídelnou a školním klubem. Studenti mohou navštěvovat barmanský a baristický kroužek vedený odbornými učiteli. Své dovednosti a znalosti prezentují v odborných soutěžích, ve kterých velmi často získávají ocenění. Základy dvou cizích jazyků uplatní na odborných zahraničních stážích.

Studenti vykonávají odborný výcvik nejen ve škole, kde získávají základní dovednosti, ale  i  na mnoha odloučených pracovištích u našich smluvních partnerů, např. cukrárna a kavárna Globus, kavárna Dobrý kafe, perníkárna Ja Ja, catering Bonté a další. V rámci praxe získávají studenti odměnu ve výši 300 - 2000 Kč za měsíc dle ročníku.

Další možnosti vzdělávání

Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu na škole ve dvouletém studijním programu Podnikání a získat střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Přijímací řízení

Základní podmínkou přijetí do učebního oboru je úspěšné absolvování základní školy, dále bodové vyhodnocení prospěchu ze základní školy a splnění dalších podmínek přijímacího řízení (lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti) - viz kritéria přijímacího řízení.

  

Napište nám

Kontaktní informace

Telefon:702 024 213, 466 412 240
Email: sekretariat@labskaskola.cz
Website: labskaskola.cz

U Josefa 118,
530 09
Pardubice

Rychlé odkazy