Závěrečné zkoušky

V souladu s Vyhláškou MŠMT ČR č. 47/2005 Sb. v platném znění stanovuji následující termíny pro vykonání náhradní a opravné závěrečné zkoušky:

učební obor  65-51-H/01 Kuchař – číšník

písemná zkouška                 2. září 2019  
praktická zkouška          3. – 5. září 2019  (v 7:00 h)
ústní zkouška                      16. září 2019 (v 7:30 h)

 

učební obor  29-54-H/01 Cukrář

písemná zkouška                  2. září 2019 
praktická zkouška          3. – 4. září 2019  (v 7:00 h)
ústní zkouška                      16. září 2019 (v 7:30 h)

 

Ing. Radmila Kozohorská v. r.
ředitelka školy