Závěrečné zkoušky

V souladu s Vyhláškou MŠMT ČR č. 47/2005 Sb. v platném znění stanovuji následující termíny pro vykonání náhradní a opravné závěrečné zkoušky:

učební obor  65-51-H/01 Kuchař – číšník

písemná zkouška                 
praktická zkouška         
ústní zkouška                      

 

učební obor  29-54-H/01 Cukrář

písemná zkouška                  
praktická zkouška          
ústní zkouška                      

 

Ing. Radmila Kozohorská 

ředitelka školy