Závěrečné zkoušky

V souladu s Vyhláškou MŠMT ČR č. 47/2005 Sb. v platném znění stanovuji následující termíny pro vykonání náhradní a opravné závěrečné zkoušky:

učební obor  65-51-H/01 Kuchař – číšník

písemná zkouška                 1. září 2020
praktická zkouška      2. – 4. září 2020   
ústní zkouška              14. září 2020          

učební obor  29-54-H/01 Cukrář

praktická zkouška      2. – 3. září 2020   
ústní zkouška              14. září 2020                       

Ing. Radmila Kozohorská 

ředitelka školy