Maturitní zkouška konaná v kalendářním roce 2020

Jarní období 2020

Volno k přípravě na konání maturitní zkoušky

Hotelnictví,

Veřejnosprávní činnost, Podnikání

19. 5. 2020

Praktická zkouška (profilová část maturitní zkoušky)

Veřejnosprávní činnost

Hotelnictví

20. 5. 2020

20. 5. 2020

 

 

Blok didaktických testů 

1. – 2. 6. 2020

Zkoušky společné a profilové části – ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací

Hotelnictví

Veřejnosprávní činnost

Podnikání (denní forma)

Podnikání (kombinovaná forma)

9. 6. – 10. 6. 2020

10. 6. – 11. 6. 2020

4. 6. – 5. 6. 2020

4. 6. 2020

Podzimní období 2020

Blok didaktických testů

1. – 4. 9. 2020

Zkoušky společné a profilové části – ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací

Veřejnosprávní činnost

Podnikání (denní forma)

 3. 9. 2020

7. 9. 2020

 
Žákům posledních ročníků, tedy žákům tříd 4. HŠVS, 2. NS, 3. NSKS a 3. SOU, budou od 11. května do 31. května 2020 umožněny individuální konzultace s vyučujícími ve škole. Rozpis žáků do skupin a konzultací s vyučujícími v jednotlivých dnech rozešlou žákům třídní učitelky.
Žáci se prokáží čestným prohlášením o neexistenci příznaků COVID-19. Formulář bude ke stažení na webových stránkách školy.
 
Dne 20. května 2020 proběhnou praktické maturitní zkoušky žáků oborů Hotelnictví a Veřejnosprávní činnost. Ředitelské volno před praktickými maturitními zkouškami stanovuji na 19. května 2020.
 
Maturitní práce v tištěné podobě odevzdají žáci maturitních oborů nejdéle 15. května 2020.
 
Ing. Radmila Kozohorská
ředitelka školy
 
 

Zkušební předměty

Zkušební předměty společné části maturitní zkoušky  pro rok 2020

 český ​​jazyk a literatura anglický jazyk německý jazyk

Povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro rok 2020

 praktická zkouška podnikatelský projekt ekonomický blok

Nabídka nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro rok 2020

 anglický jazyk německý jazyk matematika

Zkušební předměty společné části maturitní zkoušky  pro rok 2020

 český jazyk a literatura anglický jazyk německý jazyk

Povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro rok 2020

praktická zkouška z odborných předmětů veřejná správa a právo 

Nabídka nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro rok 2020

 anglický jazyk německý jazyk matematika

Zkušební předměty společné části maturitní zkoušky  pro rok 2020

 český jazyk a literatura anglický jazyk 

Povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro rok 2020

 podnikatelský projekt ekonomický blok 

Nabídka nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro rok 2020

 anglický jazyk německý jazyk matematika

Zkušební předměty společné části maturitní zkoušky  pro rok 2020

 český jazyk a literatura anglický jazyk ruský jazyk

Povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro rok 2020

podnikatelský projekt ekonomický blok 

Nabídka nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro rok 2020

 anglický jazyk ruský jazyk matematika