Maturitní zkouška konaná v kalendářním roce 2020

Jarní období 2020

Volno k přípravě na konání maturitní zkoušky

Hotelnictví,

Veřejnosprávní činnost, Podnikání

7. 4. 2020

Praktická zkouška (profilová část maturitní zkoušky)

Veřejnosprávní činnost

Hotelnictví

22. 4. 2020

22. 4. 2020

Volno k přípravě na konání maturitní zkoušky

11. – 17. 5. 2020

Písemné práce společné části

Blok didaktických testů 

8. a 30. 4. 2020

4. – 6. 5. 2020

Zkoušky společné a profilové části – ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací

Hotelnictví

Veřejnosprávní činnost

Podnikání (denní forma)

Podnikání (kombinovaná forma)

18. 5. – 19. 5. 2020

19. 5. – 20. 5. 2020

27. 5. 2020

26. 5. 2020

Podzimní období 2020

Blok testů a písemných prací společné části

1. – 10. 9. 2020

Zkoušky společné a profilové části – ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací

od 1. 9. 2020

 
 

Zkušební předměty

Zkušební předměty společné části maturitní zkoušky  pro rok 2020

 český ​​jazyk a literatura anglický jazyk německý jazyk

Povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro rok 2020

 praktická zkouška podnikatelský projekt ekonomický blok

Nabídka nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro rok 2020

 anglický jazyk německý jazyk matematika

Zkušební předměty společné části maturitní zkoušky  pro rok 2020

 český jazyk a literatura anglický jazyk německý jazyk

Povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro rok 2020

praktická zkouška z odborných předmětů veřejná správa a právo 

Nabídka nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro rok 2020

 anglický jazyk německý jazyk matematika
Zkušební předměty společné části maturitní zkoušky  pro rok 2020
 český jazyk a literatura  anglický jazyk
Povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro rok 2020
 podnikatelský projekt  ekonomický blok
Nabídka nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro rok 2020
 anglický jazyk  německý jazyk  matematika

Zkušební předměty společné části maturitní zkoušky  pro rok 2020

 český jazyk a literatura anglický jazyk ruský jazyk

Povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro rok 2020

podnikatelský projekt ekonomický blok 

Nabídka nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro rok 2020

 anglický jazyk ruský jazyk matematika