Přijímací řízení – čtěte zde

Dle rozhodnutí MŠMT se přijímací řízení na střední školy odkládá

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021  proběhne 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve školách.

Až bude znám přesný termín, budete o něm a dalších informacích včetně registračního čísla informováni doporučeným dopisem do vlastních rukou zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče.