Odborná praxe třídy 3. HŠ

Zadání náhradní formy odborné praxe oboru vzdělání Hotelnictví

Třída: 3. HŠ

Školní rok: 2019/2020

V souvislosti s řešením mimořádné situace vzniklé v důsledku přijímání krizových opatření Vládou ČR, zejména s usnesením č. 201 ze dne 12. března 2020, kterým byla zakázána osobní přítomnost žáků ve školách a které navázalo na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR proti šíření koronavirové nákazy, a následným vyhlášením nouzového stavu se uskuteční odborná praxe žáků oboru Hotelnictví z vyučovacího předmětu Cestovní ruch formou vypracování seminární práce.

Téma: Třídenní zájezd autobusem.

Obsah seminární práce

  1. Program zájezdu.
  2. Propagační materiál na zájezd.
  3. Itinerář cesty  (včetně přestávek, střídání řidičů,…).
  4. Výklad průvodce k jedné památce za použití excerpčních lístků.
  5. Dotazník spokojenosti pro klienty.

Rozsah práce:  max. 5 stran.

Seminární práce bude odevzdána elektronicky v jednom dokumentu Mgr. Milanu Plechačovi do 5 pracovních dnů po uskutečnění odborné praxe.

Konkrétní termín konání odborné praxe bude určen a následně individuálně sdělen žákům prostřednictví školní pošty. Termín bude také zveřejněn na webových stránkách školy.

V Pardubicích 28. dubna 2020

Ing. Radmila Kozohorská, ředitelka školy