Odborná praxe třídy 3. HŠ

Zadání náhradní formy odborné praxe oboru vzdělání Hotelnictví

Třída: 3. HŠ

Školní rok: 2019/2020

V souvislosti s řešením mimořádné situace vzniklé v důsledku přijímání krizových opatření Vládou ČR, zejména s usnesením č. 201 ze dne 12. března 2020, kterým byla zakázána osobní přítomnost žáků ve školách a které navázalo na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR proti šíření koronavirové nákazy, a následným vyhlášením nouzového stavu se uskuteční odborná praxe žáků oboru Hotelnictví z vyučovacího předmětu Hotelový provoz formou seminární práce.

Téma: Významné služby hotelů.

Obsah seminární práce

1. Žák si vybere z daných témat jednu hotelovou službu, tuto službu popíše a poukáže na její hlavní výhody a nevýhody pro hotel.

2. Žák vybírá z těchto témat:          

  • Wellness služby
  • Konferenční služby
  • Catering
  • Půjčovna
  • Směnárna

Rozsah práce:  min. 2 strany.

Seminární práce bude odevzdána jako jeden soubor v elektronické podobě do 5 pracovních dnů po uskutečnění odborné praxe Mgr. Milanu Plechačovi (milan.plechac@labskaskola.cz).

Konkrétní termín konání odborné praxe bude určen a následně individuálně sdělen žákům prostřednictvím školní pošty. Termín bude také zveřejněn na webových stránkách školy.

V Pardubicích 15. 5. 2020

Ing. Radmila Kozohorská

ředitelka školy