Odborná praxe třídy 2. HŠ

Zadání náhradní formy odborné praxe oboru vzdělání Hotelnictví

Třída: 2. HŠ

Školní rok: 2019/2020

V souvislosti s řešením mimořádné situace vzniklé v důsledku přijímání krizových opatření Vládou ČR, zejména s usnesením č. 201 ze dne 12. března 2020, kterým byla zakázána osobní přítomnost žáků ve školách a které navázalo na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR proti šíření koronavirové nákazy, a následným vyhlášením nouzového stavu se uskuteční odborná praxe žáků oboru Hotelnictví z vyučovacího předmětu Technika obsluhy a služeb formou seminární práce.

Téma: Slavnostní banket oslav prvního letu z Pardubic do Prahy uskutečněného Ing. Janem Kašparem.

Obsah seminární práce

  1. Objednávka, potvrzení objednávky slavnostního banketu pro 27 osob.
  2. Sestavení slavnostního menu.
  3. Technologický postup hlavního chodu, včetně kalkulace.
  4. Postup obsluhy.
  5. Vyúčtování slavnostního banketu.

Rozsah práce:  max. 6 stran.

Seminární práce bude odevzdána v podobě vytištěného dokumentu do 5 pracovních dnů po uskutečnění odborné praxe Bc. Veronice Kmoníčkové.

Konkrétní termín konání odborné praxe bude určen a následně individuálně sdělen žákům prostřednictvím školní pošty. Termín bude také zveřejněn na webových stránkách školy.

V Pardubicích 15. 5. 2020

Ing. Radmila Kozohorská

ředitelka školy