Odborná praxe třídy 1. NS

Zadání náhradní formy odborné praxe oboru vzdělání Podnikání

Třída: 1. NS

Školní rok: 2019/2020

V souvislosti s řešením mimořádné situace vzniklé v důsledku přijímání krizových opatření Vládou ČR, zejména s usnesením č. 201 ze dne 12. března 2020, kterým byla zakázána osobní přítomnost žáků ve školách a které navázalo na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR proti šíření koronavirové nákazy, a následným vyhlášením nouzového stavu se uskuteční odborná praxe žáků oboru Podnikání z vyučovacího předmětu Ekonomika podniku formou seminární práce.

Téma: Porovnání podnikání OSVČ (živnost) a společnosti s ručením omezeným (s. r. o.).

Obsah seminární práce

  1. Charakterizujte právní formu podnikání – živnost (živnostenský zákon – obsah, rozdělení živností, podmínky provozování živností).
  2. Charakterizujte právní formu podnikání – společnost s ručením omezeným.
  3. Popište výhody s. r. o. oproti OSVČ (živnosti).
  4. Povinnosti OSVČ.
  5. Povinnosti s. r. o.
  6. Popište výhody a nevýhody podnikání OSVČ.
  7. Popište výhody a nevýhody podnikání s. r. o.

Rozsah práce:  min. 3 strany, max. 6 stran.

Seminární práce bude odevzdána jako jeden soubor v elektronické podobě do 5 pracovních dnů po uskutečnění odborné praxe (nejpozději do 19. června 2020) Ing. Magdaléně Fišerové (magdalena.fiserova@labskaskola.cz).

Konkrétní termín konání odborné praxe bude individuálně sdělen žákům prostřednictvím školní pošty. Termín bude také zveřejněn na webových stránkách školy.

V Pardubicích 18. 5. 2020

Ing. Radmila Kozohorská

ředitelka školy