Naši noví absolventi oboru Cukrář a Kuchař-číšník mají již ve svých rukou výuční listy

Zakončili tříleté studium na naší škole úspěšným složením písemné, praktické a ústní zkoušky.

Získali vytoužené výuční listy. Ukončili tak jednu důležitou životní etapu. Nyní se připravují na vstup do zaměstnání nebo na další studium.

Všem našim absolventům učebních oborů upřímně gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším životě.