Naděje pro Sofinku

Děkujeme žákům, rodičům i pedagogickému sboru za zapojení se do charitativní akce, v rámci které jsme podpořili malou Sofinku finanční částkou 13 947,- Kč. Tato částka byla zaslána na transparentní účet, určený na Sofinčinu léčbu.

Mgr. Michaela Vítová, garant charitativní akce

Zdroj výchozího obrázku: pixabay.com