Krajský úřad křížem krážem

Ve čtvrtek 19. září 2019 se takto prošli po rozlehlých budovách Krajského úřadu Pardubického kraje studenti 1., 2. a 4. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost.

Pestrý program exkurze nezahrnoval jen teoretické informace z oblasti veřejné správy, historie, jazykovědy a politologie, ale poskytl studentům možnost se do programu exkurze průběžně zapojovat a maturantům nabídl možnost ověřit si poznatky, které  využijí při ústní maturitní zkoušce.

sdr