Aktuální informace

Důležité informace!

Důležité informace k přijímacímu řízení, maturitním a závěrečným zkouškám ROBERT PLAGA ministr školství, mládeže a tělovýchovy Praha, 27. března 2020 —> odkaz na PDF s informacemi<—

Přijímací řízení – čtěte zde

Dle rozhodnutí MŠMT se přijímací řízení na střední školy odkládá Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021  proběhne 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve školách. Až bude znám přesný termín, budete o něm a dalších informacích včetně registračního čísla informováni doporučeným dopisem do vlastních rukou zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce …

Přijímací řízení – čtěte zde Pokračovat ve čtení »

Informace k výuce

DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY K VÝUCE ŽÁKŮ V OBDOBÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MZ ČR Všichni vyučující Labské SOŠ a SOU Pardubice, s. r. o. v období zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole připravují výukové materiály k domácí přípravě žáků (podklady k samostudiu, domácí úkoly, testy, samostatné práce včetně termínů splnění jednotlivých domácích úkolů) tak, aby nebyly narušeny …

Informace k výuce Pokračovat ve čtení »

Mimořádné opatření

S účinností od 11. března 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků na středním odborném vzdělávání ve školách a školských zařízení. Toto opatření bylo vydáno kvůli ochraně před výskytem a šířením nemoci COVID-19.Žáci obdrží od svých vyučujících úkoly k samostudiu prostřednictvím školní pošty a Školy OnLine.