Labská střední http://labskaskola.cz Labská SOŠ a SOU Wed, 08 Jul 2020 07:06:00 +0000 cs hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 http://labskaskola.cz/wp-content/uploads/cropped-favicona-32x32.jpg Labská střední http://labskaskola.cz 32 32 Provoz školní cukrárny http://labskaskola.cz/provoz-skolni-cukrarny/ Wed, 08 Jul 2020 07:05:55 +0000 http://labskaskola.cz/?p=3385 V období letních prázdnin je školní cukrárna pro veřejnost uzavřena.

Plný provoz bude obnoven před koncem letních prázdnin, tedy od pondělí 24.8.2020 je obnoven příjem objednávek zakázkové výroby.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás opět ve školním roce 2020/2021.

]]>
Naděje pro Sofinku http://labskaskola.cz/nadeje-pro-sofinku/ Tue, 30 Jun 2020 08:44:47 +0000 http://labskaskola.cz/?p=3375 Děkujeme žákům, rodičům i pedagogickému sboru za zapojení se do charitativní akce, v rámci které jsme podpořili malou Sofinku finanční částkou 13 947,- Kč. Tato částka byla zaslána na transparentní účet, určený na Sofinčinu léčbu.

Mgr. Michaela Vítová, garant charitativní akce

Zdroj výchozího obrázku: pixabay.com

]]>
Úřední hodiny v době hlavních prázdnin http://labskaskola.cz/uredni-hodiny-v-dobe-hlavnich-prazdnin/ Tue, 30 Jun 2020 07:54:41 +0000 http://labskaskola.cz/?p=3372 Provozní doba školy během hlavních prázdnin:

pracovní dny: 8:00 – 14:00 h.

Provoz školy bude přerušen v týdnu od 3. 8. do 7. 8. 2020.

]]>
Krásné prázdniny! http://labskaskola.cz/krasne-prazdniny/ Tue, 30 Jun 2020 07:38:10 +0000 http://labskaskola.cz/?p=3369 Přejeme všem našim žákům, jejich rodičům a příznivcům naší školy léto plné báječných zážitků a letní pohody. S našimi žáky se těšíme na viděnou 1. září 2020.

]]>
Naši noví absolventi oboru Cukrář a Kuchař-číšník mají již ve svých rukou výuční listy http://labskaskola.cz/nasi-novi-absolventi-oboru-cukrar-a-kuchar-cisnik-maji-jiz-ve-svych-rukou-vyucni-listy/ Tue, 30 Jun 2020 07:35:37 +0000 http://labskaskola.cz/?p=3366 Zakončili tříleté studium na naší škole úspěšným složením písemné, praktické a ústní zkoušky.

Získali vytoužené výuční listy. Ukončili tak jednu důležitou životní etapu. Nyní se připravují na vstup do zaměstnání nebo na další studium.

Všem našim absolventům učebních oborů upřímně gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším životě.

]]>
Výsledky přijímacího řízení 2. kola http://labskaskola.cz/prijimame-prihlasky-do-1-rocniku/ Mon, 29 Jun 2020 10:40:00 +0000 http://labskaskola.cz/?p=2972
Cukrář 29-54-H/01⇒ Seznam a pořadí uchazečů

Kuchař-číšník 65-51-H/01⇒ Seznam a pořadí uchazečů


Podnikání denní forma 64-41-L/51⇒ Seznam a pořadí uchazečů


Podnikání kombinovaná forma 64-41-L/51⇒ Seznam a pořadí uchazečů


Hotelnictví 65-42-M/01⇒ Seznam a pořadí uchazečů 


Veřejnosprávní činnost denní forma 68-43M/01⇒ Seznam a pořadí uchazečů


 

]]>
Přijímáme přihlášky do 3. kola přijímacího řízení http://labskaskola.cz/prijimame-prihlasky-do-2-kola-prijimaciho-rizeni-na-obor-kuchar-cisnik/ Mon, 29 Jun 2020 08:30:00 +0000 http://labskaskola.cz/?p=3250

Přijímáme přihlášky do 3. kola přijímacího řízení na tyto obory:
– Kuchař – číšník
– Cukrář
– Hotelnictví

– Veřejnosprávní činnost
– Podnikání

do naplnění kapacity oborů.

Přihlášku stáhnete zde

 

]]>
Úspěšná tečka za maturitami 2020 http://labskaskola.cz/uspesna-tecka-za-maturitami-2020/ Fri, 19 Jun 2020 09:11:35 +0000 http://labskaskola.cz/?p=3315 Úspěšná tečka za maturitami 2020 Pokračovat ve čtení »

]]>
Letošní maturanti to neměli lehké. Museli urychleně opustit školu v polovině března kvůli vyhlášení nouzového stavu. Nemohli jsme jim naposledy zazvonit na cestu před odchodem na svatý týden. Se svými pedagogy se připravovali ve finále na maturitní zkoušku na dálku. Přesto mnozí předvedli excelentní výkony jak v písemné, tak ústní části maturitní zkoušky.

Všichni z nich asi mají v živé paměti okamžik, kdy poprvé vstoupili do budovy školy s očekáváním, co je na nové škole čeká. V té době byla maturita v nedohlednu. A dnes jsou čerstvými absolventy, kteří úspěšně zakončili poslední rok svého studia. Nyní si asi uvědomují, že studium uteklo jako voda a otvírá se před nimi další pokračování jejich životní cesty. Od dnešního dne budou na svou střední školu už jen vzpomínat, na všechny úspěchy i nezdary, na společné průšvihy, zklamání i naděje, na učitele, kteří jim někdy připadali až moc nároční. Jejich pedagogové i zástupci vedení školy budou rádi, když na školu zavzpomínají v dobrém a když se na ni i po absolvování studia budou rádi i v dalších letech vracet.

Všem úspěšným absolventům blahopřejeme ke složení zkoušky z dospělosti a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu, dobré uplatnění v praxi a šťastný osobní život.

Ať do dalšího úseku svého života vstoupíte tou správnou nohou a ať vám touha po dalším vzdělávání a hledání nových možností zůstane i nadále.

]]>
Nové termíny odborných praxí ve školním roce 2019/2020 http://labskaskola.cz/nove-terminy-odbornych-praxi-ve-skolnim-roce-2019-2020/ Thu, 21 May 2020 08:10:09 +0000 http://labskaskola.cz/?p=3245 Nové termíny odborných praxí ve školním roce 2019/2020 Pokračovat ve čtení »

]]>
Náhradní forma odborných praxí se uskuteční v těchto termínech:

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, denní forma, 2. a 3. ročník

 • 1. – 12. 6. 2020 (10 pracovních dnů)

64-41-L/51 Podnikání, denní forma, 1. ročník

 • 1. – 12. 6. 2020 (10 pracovních dnů)

65-42-M/01 Hotelnictví, 3. ročník, vyučovací předmět cestovní ruch

 • 1. –  5. 6. 2020 (5 pracovních dnů)

65-42-M/01 Hotelnictví, 3. ročník, vyučovací předmět hotelový provoz

 • 8. –  12. 6. 2020 (5 pracovních dnů)

65-42-M/01 Hotelnictví, 2. ročník, vyučovací předmět technika obsluhy

 • 1. –  12. 6. 2020 (10 pracovních dnů)

65-42-M/01 Hotelnictví, 1. ročník, vyučovací předmět technologie přípravy pokrmů

 • 1. –  12. 6. 2020 (10 pracovních dnů)

V Pardubicích 14. 5. 2020

Ing. Radmila Kozohorská, ředitelka školy

]]>
Odborná praxe třídy 1. NS http://labskaskola.cz/odborna-praxe-tridy-1-ns/ Tue, 19 May 2020 11:03:41 +0000 http://labskaskola.cz/?p=3242 Odborná praxe třídy 1. NS Pokračovat ve čtení »

]]>
Zadání náhradní formy odborné praxe oboru vzdělání Podnikání

Třída: 1. NS

Školní rok: 2019/2020

V souvislosti s řešením mimořádné situace vzniklé v důsledku přijímání krizových opatření Vládou ČR, zejména s usnesením č. 201 ze dne 12. března 2020, kterým byla zakázána osobní přítomnost žáků ve školách a které navázalo na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR proti šíření koronavirové nákazy, a následným vyhlášením nouzového stavu se uskuteční odborná praxe žáků oboru Podnikání z vyučovacího předmětu Ekonomika podniku formou seminární práce.

Téma: Porovnání podnikání OSVČ (živnost) a společnosti s ručením omezeným (s. r. o.).

Obsah seminární práce

 1. Charakterizujte právní formu podnikání – živnost (živnostenský zákon – obsah, rozdělení živností, podmínky provozování živností).
 2. Charakterizujte právní formu podnikání – společnost s ručením omezeným.
 3. Popište výhody s. r. o. oproti OSVČ (živnosti).
 4. Povinnosti OSVČ.
 5. Povinnosti s. r. o.
 6. Popište výhody a nevýhody podnikání OSVČ.
 7. Popište výhody a nevýhody podnikání s. r. o.

Rozsah práce:  min. 3 strany, max. 6 stran.

Seminární práce bude odevzdána jako jeden soubor v elektronické podobě do 5 pracovních dnů po uskutečnění odborné praxe (nejpozději do 19. června 2020) Ing. Magdaléně Fišerové (magdalena.fiserova@labskaskola.cz).

Konkrétní termín konání odborné praxe bude individuálně sdělen žákům prostřednictvím školní pošty. Termín bude také zveřejněn na webových stránkách školy.

V Pardubicích 18. 5. 2020

Ing. Radmila Kozohorská

ředitelka školy

]]>