English is Fun for Us

Letošního školního kola Olympiády v anglickém jazyce se 15. ledna 2020 zúčastnilo 11 žáků, kteří mají talent na tento světový jazyk. Soutěžili v poslechu s porozuměním, ve čtení textu s porozuměním a v konverzaci na předem známé okruhy.

Na 1. místě se umístila druhačka Karolína, na  2. místě prvák Adam a na 3. místě třeťačka Kateřina a druhák Enrico.

Žáci obdrží peněžní dárkové poukázky z prostředků zřizovatele školy.

Mgr. Mišutová a Mgr. Vítová mohou být se svými žáky spokojeny.

Zdroj výchozího obrázku: pixabay.com