Das Deutschlernen macht uns Spaβ!

Dne 13. 1. 2020 proběhla na naší škole soutěž v německém jazyce. Deset přihlášených soutěžících muselo prokázat své jazykové znalosti v didaktickém testu a jazykovou zdatnost v monologu i dialogu s učitelem na vybrané téma.

První tři místa obsadili: Petr (2. ročník), Vojtěch (3. ročník) a Natálie (2. ročník).

Vítězové obdrželi peněžní dárkové poukázky od zřizovatele školy.

Všechny zúčastněné žáky chválíme za jejich zájem zdokonalovat se v němčině, protože jim tato dovednost pomůže v budoucím profesním i osobním životě.

Zdroj úvodního obrázku: www.pixabay.com