Cíl odborné exkurze: Rodinné Integrační Centrum z. s.

Studenti třídy 1. VS oboru Veřejnosprávní činnost poznali v pondělí 30. 9. 2019 na vlastní oči, kde peníze opravdu pomáhají. Navštívili totiž Rodinné Integrační Centrum z. s. se sídlem v Pardubicích, které pomáhá rodinám s dětmi se speciálními potřebami. V herně a relaxační místnosti si prohlédli pomůcky, které pracovníci centra využívají pro práci s klienty. Debatovali o získávání finančních prostředků v neziskovém sektoru a projektu Homesharing (ten odlehčuje rodinám pečujícím o děti s poruchou autistického spektra tím způsobem, že umožní jejich dětem nějakou dobu pobývat v tzv. hostitelských rodinách).