admin1426

IT lektor

Certifikovaný školitel firemních kurzů Excelu, Wordu a dalších kancelářských aplikací MS Office ITLektor ITLektor – UmimExcel poskytl po dobu uzavření škol našim žákům přístup zdarma k online kurzům. www.UmimExcel.cz

Důležité informace!

Důležité informace k přijímacímu řízení, maturitním a závěrečným zkouškám ROBERT PLAGA ministr školství, mládeže a tělovýchovy Praha, 27. března 2020 —> odkaz na PDF s informacemi<— Informace pro žáky posledních ročníkůŽákům posledních ročníků, tedy žákům tříd 4. HŠVS, 2. NS, 3. NSKS a 3. SOU, budou od 11. května do 31. května 2020 umožněny individuální …

Důležité informace! Pokračovat ve čtení »

Přijímací řízení – čtěte zde

Dle rozhodnutí MŠMT se přijímací řízení na střední školy odkládá Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021  proběhne 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve školách. Až bude znám přesný termín, budete o něm a dalších informacích včetně registračního čísla informováni doporučeným dopisem do vlastních rukou zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce …

Přijímací řízení – čtěte zde Pokračovat ve čtení »

Informace k výuce

DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY K VÝUCE ŽÁKŮ V OBDOBÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MZ ČR Všichni vyučující Labské SOŠ a SOU Pardubice, s. r. o. v období zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole připravují výukové materiály k domácí přípravě žáků (podklady k samostudiu, domácí úkoly, testy, samostatné práce včetně termínů splnění jednotlivých domácích úkolů) tak, aby nebyly narušeny …

Informace k výuce Pokračovat ve čtení »

Mimořádné opatření

S účinností od 11. března 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků na středním odborném vzdělávání ve školách a školských zařízení. Toto opatření bylo vydáno kvůli ochraně před výskytem a šířením nemoci COVID-19.Žáci obdrží od svých vyučujících úkoly k samostudiu prostřednictvím školní pošty a Školy OnLine.

Vítězství v národním kole soutěže Trophée Mille – postupujeme do Remeše!

Gratulujeme! Vítězové národního kola mezinárodní soutěže Trophée Mille, naši studenti Hana a Vojtěch, míří do francouzské Remeše! Dne 16. listopadu 2019 proběhlo v Jihlavě vůbec první národní kolo mezinárodní soutěže Trophée Mille, konané mimo Francii. V nákupním centru Citypark vařilo soutěžní pokrmy z regionálních potravin osm dvoučlenných týmů, které tvořili žáci středních hotelových škol z celé České republiky. Členové …

Vítězství v národním kole soutěže Trophée Mille – postupujeme do Remeše! Pokračovat ve čtení »

Třídní schůzky

Schůzky s rodiči se uskuteční v pondělí 18. 11. 2019 od 16. 30 hod. do 18. 00 hod. v jednotlivých učebnách (rozpis tříd naleznete na informační tabuli ve 2. patře školní budovy). Vaše účast na těchto setkáních je velice důležitá.